भार्गव विकास बैंक लिमिटेड
नेपालगञ्ज, बाँके

पुँजी योजना सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय सरोकारवालाको जानकारीका लागि

सि न. विवरण रकम रु कैफियत

२०७३ अषाढ मसान्त सम्मको चुक्ता पुँजी

१२,००,००,०००/-

 

आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को साधारणसभाबाट स्वीकृत  भई  हकप्रद  शेयर  निष्काशनको  प्रकृयामा रहेको

१२,००,००,०००/-

 

आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बोनस शेयर

२,४०,००,०००/-

 

आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को अनुमानित बोनस शेयर

३,६०,००,०००/-

 

आर्थिक   बर्ष   २०७२/७३   को साधारणसभाबाट स्वीकृत गरी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने वा उपयुक्त बैंक तथा  वित्तीय  संस्थासंग  मर्जर/एक्विजिसन गर्ने

२०,००,००,०००/-

 

जम्मा चुक्ता पुँजी

५०,००,००,०००/-