Mr. Puskar Raj Joshi
Mr. Puskar Raj Joshi
Chief Executive Officer
Mr. Dev Raj Dhungana

Mr. Dev Raj Dhungana
Information Officer / AML- CFT
Mr. Tej Bahadur Rawal

Mr. Tej Bahadur Rawal
Marketing / Recovery / HR
Mr. Amar Lal Shrestha

Mr. Amar Lal Shrestha
IT
Mr. Bashu Dev Pant

Mr. Bashu Dev Pant
Credit / GSD
Mr. Govind Lekhak

Mr. Govind Lekhak
Account / Compliance